logo

JAKTKORT I NAMSVATN STATSALLMENNING

 JAKTKORT    UTENBYGDS   INNENBYGDS 
 REG.PERIODE 1        2000,- 2000,- 
 REG.PERIODE 2        1900,- 1900,- 
 DAGKORT         250,- 125,- 
 UKE        1300,- 650,- 
 SESONG        1800,- 900,- 

Etter regulert periode gjelder kort for regulert periode som ordinært sesongkort
i hele allmenningen.

I området 6 som ikke inngår i regulert periode selges alle korttyper fom. 10.09.

 

SPORTSFISKE I NAMSVATN STATSALLMENNING

 FISKEKORT       UTENBYGDS   INNENBYGDS 
 DAG                               100,-   100,- 
 UKE 350,-   350,- 
 SESONG 650,-   650,- 
 FAMILIEKORT DAG 150,-   150,- 
 FAMILIEKORT UKE 500,-   500,- 
 FASTSTÅENDE REDSKAP     100,- 

Familiekortet vil gjelde for ektefeller, samboere, enslige og for deres barn/ungdom mellom 16 og 20 år

(og for barn/ungdom under 16 år når det fiskes mellom 20. august og 1. januar)

når de er sammen med mor eller far eller begge deler. Familiekortet vil være tilgjengelig for samboere.

BØRGEFJELLKORTET

 UKEKORT  440,-
 UKEKORT MED EKTEFELLE/SAMBOER  600,-
 SESONGKORT  770,-
 SESONGKORT MED EKTEFELLE/SAMBOER  990,-

LEIE AV BÅT

Leie av båt i Orrvatnet, Djupvatnet og Blyvatnet: kr. 130,- pr døgn.

Kontakt Visit Børgefjell for leie i Orvatnet og Børgefjellfoten for leie i Djupvatnet og Blyvatnet.

 

LEIEPRISER HYTTER:

ORDINÆR

 HYTTE  
 ORVATNET 1 510,-/DØGN 
 ORVATNET 2 714,-/DØGN 
 VIERMA 510,-/DØGN 
 BØRGEFJELLBUA 1020,-/DØGN 

PÅSKE

 HYTTELEIE PÅSKEN PERIODE 1  PERIODE 2 
 ORVATNET 1 2550,-  2550,- 
 ORVATNET 2 3570,-  3570,- 
 VIERMA 2550,-  2550,- 
 BØRGEFJELLBUA 5100,-  5100,- 

Periode 1 fra fredag før palmehelga til onsdag i påskeuka kl. 1600
Periode 2 fra onsdag i påskeuka kl. 1600 til og med 2. påskedag


HYTTELEIE I REGULERT JAKTPERIODE
Priser for Orvatnet er inkl. 1 båt

SØKNAD PÅ INATUR

  PERIODE 1 PERIODE 2 
 ORVATNET 1   med 4 stk. jaktkort 12500,- 12100,- 
 ORVATNET 2   med 6 stk. jaktkort 18500,- 17900,- 
 VIERMAHYTTA med 6 stk. jaktkort  17100,- 16400,- 

Periode 1: 10-14 september
Periode 2: 15-20 september

 

fisk

Kjøp fiskekort online

Kjøp fiskekort online via: 

     

rype

Kjøp jaktkort online

Kjøp jaktkort online via: