logo

JAKTKORT I NAMSVATN STATSALLMENNING

 JAKTKORT    UTENBYGDS    INNENBYGDS 
 REG.PERIODE 1   2000,- 2000,-
 REG.PERIODE 2   1900,- 1900,-
 DAGKORT   250,- 125,-
 UKE   1300,- 650,-
 SESONG   1800,- 900,-


Etter regulert periode gjelder kort for regulert periode som ordinært sesongkort
i hele allmenningen.

I området 6 som ikke inngår i regulert periode selges alle korttyper fom. 10.09.

 

SPORTSFISKE I NAMSVATN STATSALLMENNING

 FISKEKORT   UTENBYGDS   INNENBYGDS
 DAG                               100,- 100,-
 UKE 350,- 350,-
SESONG 650,- 650,-
FAMILIEKORT DAG 150,- 150,-
FAMILIEKORT UKE 500,- 500,-
FASTSTÅENDE REDSKAP   100,-

Familiekortet vil gjelde for ektefeller, samboere, enslige og for deres barn/ungdom mellom 16 og 20 år

(og for barn/ungdom under 16 år når det fiskes mellom 20. august og 1. januar)

når de er sammen med mor eller far eller begge deler. Familiekortet vil være tilgjengelig for samboere.

 

BØRGEFJELLKORTET

UKEKORT 440,-
UKEKORT MED EKTEFELLE/SAMBOER 600,-
SESONGKORT 770,-
SESONGKORT MED EKTEFELLE/SAMBOER 990,-

 

LEIE AV BÅT

Leie av båt i Orvatnet, Djupvatnet og Blyvatnet: kr. 130,- pr døgn.

Leie av ekstrabåt i Orvatnet: kr 150,- pr døgn. 

Kontakt Visit Børgefjell for leie i Orvatnet og Børgefjellfoten for leie i Djupvatnet og Blyvatnet.

 

 

LEIEPRISER HYTTER:

ORDINÆR

HYTTE
 ORVATNET 1 500,-/DØGN 
 ORVATNET 2 700,-/DØGN 
 VIERMA 500,-/DØGN 
 BØRGEFJELLBUA 1000,-/DØGN 

PÅSKE

HYTTELEIE PÅSKEN PERIODE 1  PERIODE 2 
 BØRGEFJELLBUA 5000,- 5000,-

Periode 1 fra fredag før palmehelga til onsdag i påskeuka kl. 1600
Periode 2 fra onsdag i påskeuka kl. 1600 til og med 2. påskedag


 

HYTTELEIE I REGULERT JAKTPERIODE

Priser for Orvatnet er inkl. 1 båt

SØKNAD PÅ INATUR

 HYTTE PERIODE 1 PERIODE 2
ORVATNET 1 - med 4 stk. jaktkort 12500,- 12100,-
ORVATNET 2 - med 6 stk. jaktkort 18500,- 17900,-
VIERMAHYTTA - med 6 stk. jaktkort  17100,- 16400,-

Periode 1: 10.-14. september
Periode 2: 15.-20. september