logo

IMG 7648

Småviltjakt uten hund er tillatt for den som siste året og fremdeles er fast bosatt i Norge, dette forutsatt at vedkommende har betalt jaktkort samt de lovbestemte avgifter til staten. Utlendinger som det siste året ikke har vært, eller som fremdeles ikke er fast bosatt i Norge har ikke adgang til jakt i statsallmenningen.

Hvert år fastsettes en bag-limit for tillatt felte ryper pr. jeger pr. dag.

Jaktstarten i Namsvatn statsallmenning er 10. september. De første 10 dagene inngår i en regulert periode bestående av 2 perioder à 5 dager. Periodene deles opp med periode 1 i tidsrommet 10 – 14. september, og periode 2 i tidsrommet 15 – 19. september. Etter regulert periode gjelder kort for regulert periode som ordinært sesongkort i hele allmenningen.

I regulert periode legges det ut et begrenset antall kort for salg, antall kort som legges ut vurderes ut fra rypebestanden. Kortene fordeles likt på periode/område. I område 6, Sipmekk/Jetnamen og områdene vest for Storelva inkl. Steinfjellet er det fritt jaktkortsalg til ordinære priser.

fisk

Kjøp fiskekort online

Kjøp fiskekort online via: 

     

rype

Kjøp jaktkort online

Kjøp jaktkort online via: