logo

IMG 7648

Småviltjakt uten hund er tillatt for den som siste året og fremdeles er fast bosatt i Norge. Dette forutsatt at vedkommende har betalt jaktkort samt de lovbestemte avgifter til staten. Utlendinger som det siste året ikke har vært, eller som fremdeles ikke er fast bosatt i Norge har ikke adgang til jakt i statsallmenningen.

Hvert år fastsettes en bag-limit for tillatt felte ryper pr. jeger pr. dag.

 

Rutiner for tildeling av småviltjakt i regulert periode

Jaktstarten i Namsvatn statsallmenning er 10. september. De første 10 dagene inngår i en regulert periode bestående av 2 perioder à 5 dager. Periodene deles opp med periode 1 i tidsrommet 10 – 14. september, og periode 2 i tidsrommet 15 – 19. september. 

Namsvatn statsallmenning er delt inn i 6 jaktområder. I regulert periode legges det ut ca 200 kort fordelt på de fem av de områdene, dvs. ca 20 kort pr. område pr. periode. En viss andel av disse kortene er imidlertid forbeholdt lokale hytteutleiere og hytteeiere. Antall kort pr. område vil også vurderes ut fra størrelsen på rypebestanden. Etter regulert periode gjelder jaktkortet som ordinært sesongkort i hele allmenningen.

Røyrvik fjellstyre tildeler i 2018 jaktkort i regulert periode (10.-19. september) etter «først til mølla» -prinsipp på Namsvatn statsallmenning.

Her finner du våre tilbud for regulert periode   

Vi tilbyr også jaktpakker, med hytte og jakt for fire eller seks persjoner i Orvasshyttene og Viermahytta.  

Jaktlagsleder søker på pakkene som inkluderer hytte, de andre jegerne på laget trenger ikke søke om jaktkort, disse er inkludert i pakkene.
Jaktkort til resten av jaktlaget sendes ut etter tildelt og akseptert jakt.
Laget meldes inn til fjellstyret med navn, epost, jegernummer og fødselsdato.

 

Småviltjakt utenfor regulert periode

I jaktområde 6 er det fritt jaktkortsalg til ordinære priser. Dette gjelder for området Sipmek/Jetnamen og områdene vest for Storelva inkl. Steinfjellet.
Jaktkort for disse områdene, samt jaktkortkort etter regulert periode selges på Visit Børgefjell (Røyrvik Auto) og hos Børgefjellfoten
 

Merk at Jegeravgift må være betalt før en kan kjøpe jaktkort.

Denne betales enklest og raskest på Jegerregisterets onlineløsning:

https://www.brreg.no/person/jegerregisteret/

Ved betaling via nettbank, vil det ta 3 – 5 dager før jaktkort kan kjøpes.

            

Jaktkart Namsvatn statsallmenning

  

  Jaktområder:

  1 – Renselvatnet

  2 – Beinvatna

  3 – Orvatnet

  4 – Orvassdalen

  5 – Viermadalen

  6 - Ikke regulert område 

 

 

fisk

Kjøp fiskekort online

Kjøp fiskekort online via: 

     

rype

Kjøp jaktkort online

Kjøp jaktkort online via: