logo

Et begrenset antall småviltkort i regulerte perioder for jaktområde Renselvatnet, Beinvatna, Orvatnet, Orvassdalen og Viermadalen, selges på inatur.no.

På statsallmenningen er det to områder som ikke reguleres av begrensninger i antall jaktkort (vest og nordøst i statsallmenningen). Kort for disse områdene selges på Visit Børgefjell (Røyrvik Auto)

Kart jakt