logo

jaktVåre områder er viden kjent for sine gode bestander av småvilt, da spesielt ryper.

Småviltjakten starter 10. september og varer ut februar. I statsallmenning fastsettes det årlig en bag-limit på tillatt felte ryper pr. jeger pr. dag. (både fjell- og lirype)

Det er kun jakt uten hund i området.

De 10 første dagene av småviltjakten inngår i en såkalt regulert periode. Dette betyr at vi legger ut et begrenset antall kort for søknad pr område. Vi har 5 områder som omfattes av denne ordningen. Kort for regulert periode legges ut for søknad på Inatur.no hvor det da må søkes elektronisk om å få tildelt kort. Les mer om ny ordning for salg av jaktkort i regulert periode her

Vi har to områder som ikke omfattes av denne ordningen.

Her finner du våre tilbud for regulert periode

fisk

Kjøp fiskekort online

Kjøp fiskekort online via: bf-logo 

rype

Kjøp jaktkort online

Kjøp jaktkort online via: bf-logo