logo

RypeVåre områder er viden kjent for sine gode bestander av småvilt, da spesielt ryper.

Småviltjakta starter 10. september og varer ut februar. I statsallmenning fastsettes det årlig en bag-limit på tillatt felte ryper pr. jeger pr. dag (både fjell- og lirype).

 Det er kun jakt uten hund på Namsvatn statsallmenning!

 

Rutiner for tildeling av småviltjakt i regulert periode

Røyrvik fjellstyre tildeler i 2018 jaktkort i regulert periode (10.-19. september) etter «først til mølla» -prinsipp på Namsvatn statsallmenning.

Namsvatn statsallmenning er delt inn i 6 jaktområder. Jaktområde 1-5 er regulert med et begrenset antall kort, fordelt på to perioder (10.-14. og 15.-19. september), og disse gjelder som sesongkort etter 19.september. 

Her finner du våre tilbud for regulert periode   

Vi tilbyr også jaktpakker, med hytte og jakt for fire eller seks persjoner i Orvasshyttene eller i Viermahytta.  

 

Småviltjakt utenfor regulert periode

Jaktområde 6 omfatter et område helt nordøst i statsallmenningen, og et område sørvest for Djupvatnet og Blyvatnet.
I disse områdene er  det ingen kortbegrensninger. 
 
Jaktkort for dette område, samt jaktkortkort utenfor regulert periode selges på Visit Børgefjell (Røyrvik Auto). 

            

Jaktkart Namsvatn statsallmenning

  

  Jaktområder:

  1 – Renselvatnet

  2 – Beinvatna

  3 – Orvatnet

  4 – Orvassdalen

  5 – Viermadalen

  6 - Ikke regulert område 

 

 

 

 

 

 

 

 

fisk

Kjøp fiskekort online

Kjøp fiskekort online via: 

     

rype

Kjøp jaktkort online

Kjøp jaktkort online via: