logo

jakt

Våre områder er viden kjent for sine gode bestander av småvilt, da spesielt ryper.

Småviltjakten starter 10. september og varer ut februar. I statsallmenning fastsettes det årlig en bag-limit på tillatt felte ryper pr. jeger pr. dag. (både fjell- og lirype).

Røyrvik fjellstyre har vedtatt at det for sesongen 2017/2018 er en begrensning i antallet felte ryper på 3 stk pr. jeger pr.dag, hvorav maksimalt 2 liryper pr. jeger pr. dag.

Det er kun jakt uten hund på Namsvatn statsallmenning!

 

Regulerte perioder

De 10 første dagene av småviltjakten inngår i en såkalt regulert periode. Dette betyr at vi legger ut et begrenset antall kort for søknad pr område. Vi har 5 områder som omfattes av denne ordningen. Kort for regulert periode legges ut for søknad på Inatur.no hvor det da må søkes elektronisk om å få tildelt kort. Disse gjelder som sesongkort etter at de regulerte periodene er ferdig.

Her finner du våre tilbud for regulert periode

Jakt utenfor regulert periode og regulert område

Vi har to områder (jaktområde 6) som ikke omfattes av denne ordningen.

Jaktkort for dette område, samt jaktkortkort utenfor regulert periode selges på Visit Børgefjell (Røyrvik Auto). Disse kan også kjøpes på nett (se nederst på siden).

 

 

fisk

Kjøp fiskekort online

Kjøp fiskekort online via: 

     

rype

Kjøp jaktkort online

Kjøp jaktkort online via: