logo

RypeVåre områder er viden kjent for sine gode bestander av småvilt, da spesielt ryper.

Småviltjakta starter 10. september og varer ut februar.

I statsallmenning fastsettes det årlig en bag-limit på tillatt felte ryper pr. jeger pr. dag (både fjell- og lirype).

Det er kun jakt uten hund på Namsvatn statsallmenning!

 

Småviltjakt uten hund er tillatt for den som siste året og fremdeles er fast bosatt i Norge. Dette forutsatt at vedkommende har betalt jaktkort samt de lovbestemte avgifter til staten. Utlendinger som det siste året ikke har vært, eller som fremdeles ikke er fast bosatt i Norge har ikke adgang tiljakt i statsallmenningen.

Rutiner for tildeling av småviltjakt i regulert periode

Jaktstarten i Namsvatn statsallmenning er 10. september. De første 10 dagene inngår i en regulert periode bestående av 2 perioder à 5 dager. Periodene deles opp i periode 1 i tidsrommet 10 – 14. september, og periode 2 i tidsrommet 15 – 19. september. 

Namsvatn statsallmenning er delt inn i 7 jaktområder, hvorav 5 av dem er regulert. I regulert periode legges det ut ca 200 kort fordelt på de fem områdene, dvs. ca 20 kort pr. område pr. periode. En viss andel av disse kortene er imidlertid forbeholdt lokale hytteutleiere og hytteeiere. Antall kort pr. område vil også vurderes ut fra størrelsen på rypebestanden. Etter regulert periode gjelder jaktkortet som ordinært sesongkort i hele allmenningen.

Røyrvik fjellstyre tildeler jaktkort i regulert periode (10.-19. september) etter «først til mølla» -prinsipp på Namsvatn statsallmenning.

Her finner du våre tilbud for regulert periode   

I jaktområde Sipmek/Jetnamen og områdene vest for Storelva inkl. Steinfjellet er det fritt jaktkortsalg til ordinære priser fra 10. september. 
Jaktkort for disse områdene selges på Visit Børgefjell (Røyrvik Auto) og hos Børgefjellfoten

Vi tilbyr også jaktpakker, med hytte og jakt for fire eller seks persjoner i Orvatnet og Viermadalen.  

Jaktlagsleder søker på pakkene som inkluderer hytte, de andre jegerne på laget trenger ikke søke om jaktkort, disse er inkludert i pakkene.
Jaktkort til resten av jaktlaget sendes ut etter tildelt og akseptert jakt.
Laget meldes inn til fjellstyret med navn, epost, jegernummer og fødselsdato.

 

Småviltjakt etter regulert periode

Fra 20.september er det åpent kortsalg, hvor jaktkortene gjelder for hele statsallmenningen. Kortene blir lagt ut på inatur, og kan kjøpes her!
 
- Merk at Jegeravgift må være betalt før en kan kjøpe jaktkort.

Denne betales enklest og raskest på Jegerregisterets onlineløsning:

https://www.brreg.no/person/jegerregisteret/

Ved betaling via nettbank, vil det ta 3 – 5 dager før jaktkort kan kjøpes.

            

Kart jakt