logo

Generelle bestemmelser

Den som skal utøve fiske plikter å sette seg inn i de lover og bestemmelser som gjelder, og å gjøre seg kjent med grensene og forvisse seg om at hun/han har lovlig adgang til å utøve fiske.
Alle som skal drive med fiske skal ha gyldig fiskekort. Personer under 16 år fisker gratis. Ungdommer under 20 år fisker gratis såfremt de fisker sammen med foreldre med gyldig fiskekort. Fiskekort skal fremvises når det blir krevd av fjelloppsynet, politiet eller noen fra fjellstyret. Som levende agn er det kun tillatt å bruke insekt og magot /meitemark. Annet levende agn er strengt forbudt. Fiskeplassen skal forlates ryddet. Oter og line og ellers all form for faststående redskap er forbudt.

Sportsfiske
1. Sportsfiske kan bare utøves med stang eller et håndsnøre under aktivt fiske.

Isfiske
2. Isfiske kan foregå med inntil 5 snører og inntil 2 kroker pr. snøre. Iskroker som settes ut og forlates skal være merket med brukerens navn. Umerkede kroker kan opptas av oppsynet. Husk å ta opp snørene etter endt fiske.
3. Garnfiske under is er ikke tillatt

Garnfiske
4. Garnfiske nærmere elveos enn 100m er ikke tillatt.

5. Garnfiske er kun tillatt for innenbygdsboende. Det er kun unntak for Orvatnet, der kan alle som leier hytte benytte fjellstyrets småmaska garn, 5 stk.

6. I Namsvatnet kan innenbygdsboende benytte 6 stk garn pr. husstand uten søknad. Denne bestemmelsen gjelder ikke for bosatte i Namsvassgrenda som fisker uten begrensninger i garnantall.

7. Et garn kan være inntil 25 meter langt og inntil 2 meter dypt.

8. Garn skal være godt merket med navn.

9. Innenbygdsboende som skal fiske med garn må løse kort for faststående redskap (garnkort). Kortet gjelder også for isfiske. For de som leier Orvasshytta og benytter de 5 fjellstyregarna er det tilstrekkelig med sportsfiskekort.

10. Teiner tillates kun brukt i samråd med rettighetshaver.

Fiskereglene settes i kraft fra 2006, og gjelder inntil videre.