logo

birgitt-m-storfisk

Vi har ca. 50 fiskevann med totalareal på 23.000 daa og 25 km fiskeelv med ørret for stangfiske. Vi tilbyr fiske med garn i Orvatnet. Namsvatnet er eneste vann med røye.

Vi har flere korttyper å tilby, se valget priser for mere informasjon.

Børgefjellkortet er et kort som dekker alle vatn/tjern og elver innenfor nasjonalparken
på områdene til Statskog Nordland samt områdene til Røyrvik fjellstyre og Namsskogan fjellstyre i Nord-Trøndelag.

 

fisk

Kjøp fiskekort online

Kjøp fiskekort online via: 

     

rype

Kjøp jaktkort online

Kjøp jaktkort online via: