logo

Årets ryperapport viser færre skutte ryper sammenlignet med 2021. Dette henger sammen med bestandens utvikling og følgende forvaltning.

Årets taksering lå på total 45 ryper/ km2, sammenlignet med fjordårets 65,7 ryper/ km2.

 

2022: Det har til sammen blitt felt 1618 ryper, derav størst andel lirype i Namsvatn statsallmenning. Totalt 1,69 ryper per jegerdagsverk.

Fjellstyret retter en stor takk til alle fangstrapporter.