logo

Børje Cato Moen fra Sørli blir ny daglig leder/fjelloppsyn i Røyrvik fjellstyre. Stillingen ble lyst ut etter at driftsleder/fjelloppsyn Helene Lillevold fikk tilbud om stilling i Steinkjer fjellstyre. Da søknadsfristen gikk ut var det kommet inn 23 søknader, og etter påfølgende intervjurunder ble Børje innstilt som 1.kandidat, og vedtak ble gjort i styremøte 21.oktober.

Børje er for tiden daglig leder i Midt-Norsk Byggservice AS, men har erfaringer fra fjellstyresystemet, da han har vært ansatt som sesongoppsyn i Fjellstyrene i Lierne. Han har bachelor i Naturforvaltning, og årsstudium i Natur- og kulturminneoppsyn fra Nord Universitet. I tillegg har han også fuglekjennskapskurs og studiet i BirdID - Western Palearctic, og har vært engasjert i flere prosjekter på blant annet sædgås, lappfiskand, hønsehauk og jaktfalk gjennom Nord Universitet, NINA og Fylkesmannen.

Børje tiltrer stillingen fra 1.februar 2020, men er allerede involvert i driften, og vil delta på diverse kurs og samlinger på nyåret.

Vi ønsker han velkommen som Fjelloppsyn hos oss, og ser fram til en spennende utvikling!

BCM    BCM2