logo

I juni 2017 ble det foretatt en utskifting av fjelloppsyn i Røyrvik Fjellstyre. Da Knut Brenne ble pensjonist ble det utlyst ledig stilling som driftsleder/fjelloppsyn i Røyrvik.

Knut har gjort tjeneste som fjelloppsynsmann delvis fra 1986 og ble fast ansatt i 1993. Han deltok på det første basiskurset i naturoppsyn på HINT/Finsås i 1993. Dette var da det første kurset som ga oss fjelloppsyn formell kompetanse. Knut har for det meste utført sin tjeneste i Namsvatn statsallmenning og Børgefjell nasjonalpark. Med Knuts allsidighet har fjellstyret uttrykt sin tilfredshet med måten fjellstyret har fått utført sine tjenester på. Han har også vært rovviltkontakt, først for fylkesmannen, senere for SNO.

Helene Grytbakk Lillevold ble ansatt som ny Driftsleder/fjelloppsyn av Røyrvik fjellstyre.

Helene er 30 år og kommer fra Haltdalen. Hun har utdanning fra Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet og Nord universitet. Hun har også gjennomført årsstudium i Naturoppsyn. Hennes masteroppgave (MSc) i Natural Resources Management (naturressursforvaltning)omhandlet temaet sau og store rovdyr.